Krajevna skupnost Prestranek


  • Ivan Vorotnjak, predsednik
  • Suzana Vidmar, podpredsednica
  • Simon Požar, član
  • Domen Černač, član
  • Dušan Krapež, član
  • Boštjan Bole, član
  • Klavdija Knafelc, članica

  • Adrijana Pavlovec, tajnica KS Prestranek


Krajevna skupnost Prestranek obsega naselja
Prestranek, Koče in Žeje.